World T'ai Chi & Qigong Day
   PHOTO GALLERY - United States


   . . . One World . . . One Breath . . .

FREE Special Dates Calendar Reminder Service with a FREE Stress Relief Audio Gift from World Tai Chi & Qigong Day

Click to view a 2006 WTCQD Media Sampler
Read World Tai Chi & Qigong Day's worldwide
opening statement for 2006
Click US States (alphabetical) Below
for WTCQD Photos
Alabama, United States (US), World Tai Chi & Qigong Day event photos
Would you like to help support
World Tai Chi & Qigong Day's
global health & healing efforts?

You can by owning or referring
others to our beautiful & meaningful
"Official World Tai Chi & Qigong Day T-Shirts"

Also, special Thanks to below groups for supporting WTCQD's global health & healing efforts by offering Official WTCQD T-Shirts to local participants
Mobile, Alabama, World Tai Chi & Qigong Day PHOTO
Mackay, Queensland, Australia, World Tai Chi & Qigong Day PHOTO
Bokrijk, Belgium, World Tai Chi & Qigong Day PHOTO
Marietta, Georgia, GA, World Tai Chi & Qigong Day PHOTO
Yuma, Arizona, AZ, World Tai Chi & Qigong Day PHOTO
Ft. Wayne, Indiana, IN, World Tai Chi & Qigong Day PHOTO
Milano, Italy, World Tai Chi & Qigong Day PHOTO
Belgrade, Serbia, World Tai Chi & Qigong Day PHOTO
Como, Italy, World Tai Chi & Qigong Day PHOTO
Juarez, Mexico, World Tai Chi & Qigong Day PHOTO
Oklahoma City, Oklahoma, OK, Governor, World Tai Chi & Qigong Day PHOTO
Ingelheim, Germany, World Tai Chi & Qigong Day PHOTO
San Juan, Puerto Rico, World Tai Chi & Qigong Day PHOTO
Hampton Roads, Virginia, VA, World Tai Chi & Qigong Day PHOTO
Cheam, United Kingdom, UK, World Tai Chi & Qigong Day PHOTO
Devon, United Kingdom, UK, World Tai Chi & Qigong Day PHOTO
Gumeracha, Australia, World Tai Chi & Qigong Day PHOTO
Allentown, Pennsylvania, PA, World Tai Chi & Qigong Day PHOTO

Front of t-shirt

Official World Tai Chi & Qigong Day t-shirt

T-shirt back

official world tai chi & qigong day t-shirtWould you like to help support
World Tai Chi & Qigong Day's
global health & healing efforts?

You can by owning or referring
others to our beautiful & meaningful
"Official World Tai Chi & Qigong Day T-Shirts"


WTCQD Sponsor - The below products sales go to support our global health & healing efforts.
WTCQD Sponsor - The below products sales go to support our global health & healing efforts.

Alaska, United States (US), World Tai Chi & Qigong Day event photos
Arizona, United States (US), World Tai Chi & Qigong Day event photos
California, United States (US), World Tai Chi & Qigong Day event photos
Colorado, United States (US), World Tai Chi & Qigong Day event photos
Connecticut, United States (US), World Tai Chi & Qigong Day event photos
Delaware, United States (US), World Tai Chi & Qigong Day event photos
Florida, United States (US), World Tai Chi & Qigong Day event photos
Georgia, United States (US), World Tai Chi & Qigong Day event photos
Hawaii, United States (US), World Tai Chi & Qigong Day event photos
WTCQD Sponsor - The below products sales go to support our global health & healing efforts.
Illinois, United States (US), World Tai Chi & Qigong Day event photos
Indiana, United States (US), World Tai Chi & Qigong Day event photos
Iowa, United States (US), World Tai Chi & Qigong Day event photos
Kansas, United States (US), World Tai Chi & Qigong Day event photos
Kentucky, United States (US), World Tai Chi & Qigong Day event photos
Maine, United States (US), World Tai Chi & Qigong Day event photos
WTCQD Sponsor - The below products sales go to support our global health & healing efforts.
Maryland, United States (US), World Tai Chi & Qigong Day event photos
Massachusetts
Massachussetts, United States (US), World Tai Chi & Qigong Day event photos
Michigan, United States (US), World Tai Chi & Qigong Day event photos
Minnesota, United States (US), World Tai Chi & Qigong Day event photos
WTCQD Sponsor - The below products sales go to support our global health & healing efforts.
Missouri, United States (US), World Tai Chi & Qigong Day event photos
Nebraska, United States (US), World Tai Chi & Qigong Day event photos
New Jersey, United States (US), World Tai Chi & Qigong Day event photos

Front of t-shirt


T-shirt backThank You ! for supporting WTCQD's global health & healing efforts by offering Official World Tai Chi & Qigong Day T-Shirts to your local participants
Official World Tai Chi & Qigong Day t-shirts, Croatia
Official World Tai Chi & Qigong Day t-shirts, Kansas City, Missouri, United States (US)
Official World Tai Chi & Qigong Day t-shirts, Tel Aviv, Israel
Official World Tai Chi & Qigong Day t-shirts, Maine, United States (US)
Official World Tai Chi & Qigong Day t-shirts, San Juan, Puerto Rico
Official World Tai Chi & Qigong Day t-shirts, Michigan, United States (US)
Official World Tai Chi & Qigong Day t-shirts, Russia
Official World Tai Chi & Qigong Day t-shirts, Illinois, United States (US)
Official World Tai Chi & Qigong Day t-shirts, St. Louis, Missouri, United States (US)
       Send Page To a Friend

New York, United States (US), World Tai Chi & Qigong Day event photos
North Carolina, United States (US), World Tai Chi & Qigong Day event photos
Ohio, United States (US), World Tai Chi & Qigong Day event photos
WTCQD Sponsor - The below products sales go to support our global health & healing efforts.
Oklahoma, United States (US), World Tai Chi & Qigong Day event photos
Oregon, United States (US), World Tai Chi & Qigong Day event photos
Pennsylvania, United States (US), World Tai Chi & Qigong Day event photos
Rhode Island
Rhode Island, United States (US), World Tai Chi & Qigong Day event photos
South Carolina, United States (US), World Tai Chi & Qigong Day event photos
WTCQD Sponsor - The below products sales go to support our global health & healing efforts.
Tennessee, United States (US), World Tai Chi & Qigong Day event photos
Texas, United States (US), World Tai Chi & Qigong Day event photos
Utah, United States (US), World Tai Chi & Qigong Day event photos
Virginia, United States (US), World Tai Chi & Qigong Day event photos
Washington, United States (US), World Tai Chi & Qigong Day event photos
Wisconsin, United States (US), World Tai Chi & Qigong Day event photos
Wyoming, United States (US), World Tai Chi & Qigong Day event photos


SMARTaichi and Associated Affiliates help sponsor World Tai Chi & Qigong Day. Below are unique items you can purchase, and a portion of those sales will go to enabling WTCQD to do its ongoing public health education work.

Also, visit our FAIR TRADE section, by clicking here.


Qigong Machine -
(Qigong Massager Emits Energy Waves in Pulses)
Click for more affiliates supporting WTCQD


Would you or your school like to support WTCQD's global health & healing efforts?
YOU CAN . . . by ordering Official
World T'ai Chi & Qigong Day T-SHIRTS !!
click here for prices & sizes
World T'ai Chi & Qigong Day provides massive FREE resources to individuals, schools and organizations worldwide to promote health & harmony worldwide.


World T'ai Chi & Qigong Day charges no dues or fees, and lists all schools for free, while working to direct novices to teachers worldwide. www.worldtaichiday.org serves nearly 2,000 visitors per day with free, yet valuable, resources.
World Tai Chi & Qigong (Chi Kung) Day T-Shirt
Wear a meaningful piece of history !!
. . . not a fashion statement
        . . . a "HUMAN Statement!"


[ T'ai Chi, Qigong (Chi Kung) Home ][English version below, click here]

Boodschap van Bill Douglas en zijn team van het Internationale Centrum voor WereldTaichi&Qigongdag aan al de deelnemers aan dit wereldgebeuren.


Deze wereldomvattende golf van welwillendheid zorgt voor een visie van hoop en heling in een wereld die hunkert naar dit soort visies. Elk jaar de fotos zien van mensen van verschillende culturen, godsdiensten en van elke hoek van de aarde…samen ademend … in deze wereld T’ai Chi & Qigong beweging maakt een diepe indruk.Wanneer je de foto’s en video’s bekijkt dan zie je die blik op het gezicht van de mensen, een blik die een gevoel uitdrukt dat wij allemaal ervaren hebben door het welzijn dat Qi, of de levensenergie, verspreidt door onze geest en ons lichaam wanneer we ruimte maken om te ademen …en om kalmte en goedheid zich in ons te laten uitbreidenWanneer je deze blik ziet in al die verschillende gezichten, van zoveel


verschillende landen, dan kan je niet anders dan je heel diep realiseren dat we inderdaad "één wereld . . . en, . . . één adem " zijn.We zijn allemaal verbonden door het veld van levensenergie, dat fysici nu aan ’t ontdekken zijn en dat alles wat bestaat doordringt.Door onszelf telkens opnieuw in dit veld van levensenergie te begeven, worden we meer en meer gegrondvest in de absolute realiteit dat . . . we allemaal verbonden zijn . . . allemaal deel zijn van het levensweb. En, door dit besef aan te kweken en te doen groeien zowel persoonlijk als op wereldvlak, kunnen we op een subtiele rustige manier helpen om ons binnen te leiden in een elegantere toekomst die ons allemaal voedt op een manier die we ons nog niet eens kunnen voorstellen..Nogmaals, dank jullie om dit buitengewone gebeuren en deze gezondheids-beweging mogelijk te maken door jullie organisatie en jullie deelname elk jaar.Heel hartelijk,Bill Douglas & Angela Wong Douglas,


Medestichters van World Tai Chi & Qigong Day29-4-2006
PLEASE READ THIS MESSAGE AT THE OPENING OF YOUR EVENT, AS A PERSONAL MESSAGE TO ALL PARTICIPATING WITH YOU LOCALLY, FROM US AT THE INT'L CENTER FOR WORLD TAI CHI & QIGONG DAY:

Dear Bill & World Tai Chi & Qigong Day,

Below is the translation of your text that was read at 10.00 am in Bokrijk [Belgium] at the beginning of our participation at the wave of peace, of moving and breathing together with all the others at this meridian of the world.

Kind regards,

Hilda Cardinaels


Dear World Tai Chi & Qigong Day Supporters & Participants,

This global wave of goodwill provides a vision of hope and healing to a world hungry for such visions. Each year to view the photos of people from different cultures, religions, and every corner of the earth . . . breathing together . . . in this global Tai Chi & Qigong movement . . . is profound.

When you look thru the photographs and videos you see that "look" on people's faces, a look that conveys a feeling that all of us who've experience the well-being that Qi, or life energy, expands through our mind and body when we make the space to breathe . . . and to let, calm, and wellness expand thru us.

When you see that look in all these diverse faces, from so many different lands, you can't help but deeply realize that we are indeed "one world . . . and, . . . one breath."

We are all connected by the field of life energy that physicists are now discovering permeates all existence.

By emersing ourselves in the field of life energy again and again, we become more and more grounded in the absolute reality that . . . we are all connected . . . all part of the web of life. And, by cultivating and growing the realization personally and globally, we may help in a subtle quiet way to usher in a more elegant future that nurtures us all in ways we cannot yet even imagine.

Again, thank you for making this extraordinary event and health movement possible thru your organizing and participation each year.

Sincerely,

Bill Douglas & Angela Wong Douglas, Co-Founders of World Tai Chi & Qigong Day

Hi Bill, Angela and World Tai Chi & Qigong Day,

Greetings from Mackay, Queensland, Australia.

We all appreciated your special message that you sent to us.

It reminded us that we are all connected.

Thank you for your commitment to fostering a positive difference in our world.

Suzanne McLauchlan
Instructor member
Queensland Keep Fit Association Inc.